Учитавање

Ко смо ми?

200+

Успешних тестирања

450.000+

Прегледаних тестова

10.000+

Задовољних корисника

8.000.000+

Прегледаних питања

повећана ефикасност
кроз рационализацију коришћених ресурса

елиминисане грешке проузроковане људским фактором

обезбеђена транспарентност кроз директан увид у
прегледане тестове

омогућена
анализа резултата
зарад
будућих тестирања

ТестМастер

Систем је замишљен да обезбеди подршку различитим фазама у процесу тестирања, од активности формирања базе питања и њихове класификације, избора питања и формирања тестова, дизајнирања образаца за попуњавање тестова у папирном или електронском облику (путем мобилног телефона, таблета, десктоп рачунара…), до активности попуњавања, прегледања, оцењивања и извештавања.

Узимајући у обзир различите начине формулације питања, системом су предвиђене различите форме питања као што су отворена питања (са и без слика), затворена питања (са списком понуђених одговора), као и питања на допуну.

Систем је модуларан и развија се у фазама. До сада су, за потребе Факултета организационих наука и Завршног испита на крају основног образовања и васпитања, развијени модули којима је подржано дизајнирање образаца у папирном облику, припрема за штампу, скенирање попуњених образаца, тј. пребацивање у електронски облик, затим њихово аутоматско прегледање, верификација и оцењивање. Након комплетирања резултата врши се аутоматско означавање прегледаних тестова и њихово стављање на увид, што подразумева слање одговарајућег мејла сваком кандидату у чијем прилогу се налази његов прегледани рад. Аутоматско означавање тестова подразумева да се на сваком скенираном обрасцу, за свако питање означи препознати одговор, упише да ли је одговор тачан као и број остварених поена.

РЕЗУЛТАТИ ЕВАЛУАЦИЈЕ

Неки од коментара учесника укључених у процес реализације тестирања након евалуације пројекта. Сврха евалуације је унапређење ефикасности и безбедности процеса тестирања кандидата.

"Било ми је задовољство радити са овим људима уз перфектну организацију."

"Све похвале за све установе и све људе који су били укључени у читав процес Завршног испита. Перфектно реализаван пројекат."

"Чиста десетка за сарадњу са тимом. Реч у решавању проблема, поред опреме и софтвера, има огроман удео. Свака част."

"Честитке за успешно обављен посао и хвала свима на изузетној сарадњи."

"Све одлично функционише. Софтвер више него практичан."

"Све похвале за комплетну припрему, организацију и реализацију планираних активности."

"Било је задовољство радити са вама."


Реализатори пројекта

Наш тим

др Марко Петровић
руководилац пројекта
др Милош Јевтић
др Нина Турајлић
Филип Фуртула
Милош Љубисављевић
Ђорђе Несторовић
vladimir-belca
Владимир Белча
Александра Фуртула