Учитавање
Софтверско решење

ТестМастер

Софтвер за подршку тестирања кандидата.
Унапређивање образовног система модерним технолошким решењима.

Детаљније
обухваћене све

Фазе процеса

Дизајнирање и генерисање персонализованих тестова,
дистрибуција и пријем материјала,
скенирање тестова и аутоматска обрада,
ручно прегледање и објава резултата,
онлајн приговори и аналитика.

Детаљније
О нама говоре

Наши резултати

Спровођење завршних испита на крају основног образовања и васпитања (мала матура),
пријемни испити на мастер студијама,
пријемни испити на основним студијама,
колоквијуми и испити на факултетима

Детаљније
Поносни на

Наше партнере

Влада Републике Србије,
Министарство просвете,
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу,
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Детаљније
О нама

ТестМастер

Софтверско решење којим се обезбеђује подршка различитим фазама у процесу тестирања кандидата, од активности формирања базе питања и њихове класификације, избора питања и формирања тестова, дизајнирања образаца за попуњавање тестова у папирном или електронском облику, до активности попуњавања, прегледања, оцењивања и извештавања. Системом су предвиђене различите форме питања као што су отворена питања, затворена питања, као и питања на допуну.

3

завршна испита
на крају основног образовања и васпитања

20+

пријемних испита
на основним и
мастер
студијама

100+

реализованих
колоквијума
и испита на
факултету
Најзначајније функционалности

01

Дизајнирање тестова
Савремена апликација којом је омогућено дизајнирање различитих докумената у различитима форматима. Апликација се може лако проширити и омогућено је једноставно додавање нових алата и елемената. Подржани су и специфични концепти, као што су питања отвореног и затвореног типа, али и пратећи алати за дефинисање начина бодовања, тачних одговора и начина прегледања.

02

Генерисање персонализованих тестова
Апликацијом је подржана аутоматска припрема за штампу креираних докумената. Такође, омогућено је и аутоматско генерисање задатог броја јединствених примерака креираног документа. Како се за сваког кандидата генерише јединствени тест у систему, не може се догодити да постоје два идентична теста.

03

Дистрибуција и пријем материјала
Апликација за припрему дистрибуције омогућава паковање и евидентирање испитног материјала у складу са планом дистрибуције, уз аутоматско генерисање неопходне пратеће документације (налепнице, записници итд.). Апликација за пријем омогућава да се једноставно и ефикасно евидентира сав пристигли материјал.

04

Скенирање тестова
Апликација омогућава да се пристигли испитни материјал (тестови и пратећи идентификациони обрасци) дигитализује, валидира и евидентира. Свака пристигла кеса са тестовима се отвара и приступа се скенирању исправно попуњених тестова, након чега се они валидирају, а затим и евидентирају у систему. По истом принципу врши се и дигитализација, валидација и евидентирање идентификационих образаца.

05

Аутоматска обрада
Путем посебно развијене апликације се, приликом дизајнирања тестова, за свако питање дефинише на који начин, и колико пута, ће сваки одговор бити прегледан. У случају вишеструког прегледања, резултати се упоређују и, ако постоји неслагање, врши се усаглашавање резултата. Одговори на питања затвореног типа ће бити аутоматски оцењени, док се одговори на питања отвореног типа додељују евидентираним прегледачима.

06

Ручно прегледање
Развијена је посебна апликација путем које евидентирани прегледачи оцењују одговоре на питања отвореног типа. Одговори, које треба оценити, се распоређују на основу предметне области и језика самог теста. У случају вишеструког прегледања, резултати прегледања ће бити упоређени и, ако постоји неслагање, путем ове апликације ће се вршити усаглашавање резултата, као и решавање насталих приговора.

07

Објава резултата
Увид у резултате омогућен је преко посебно развијене веб апликације. Након приступања систему, кандидат може видети резултате свих тестова које је полагао. За сваки тест се приказује укупан број остварених бодова, као и број бодова који је остварен на сваком од питања датог теста. На захтев, кандидатима се путем електронске поште могу доставити скенирани и означени тестови, како би имали увид и у одговоре које су дали.

08

Онлајн приговори
Корисницима је омогућено да, путем посебног портала, поднесу приговор на број остварених бодова (за свако појединачно питање) и он се аутоматски заводи. Портал омогућава и праћење статуса приговора, као и одлука надлежних комисија. У зависности од исхода приговора, извршиће се аутоматска корекција резултата. Поред првостепеног, корисник може уложити и другостепени приговор, који се обрађује по истом механизму.
Наши најбољи резултати
СВЕ ЗАВРШНИ ИСПИТИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ КОЛОКВИЈУМИ И ИСПИТИ
Перформансе
Најзначајније остварене перформасе у оквиру једног тестирања приказане у односу на тип теста (изражене у броју тестова)
600
колоквијуми и испити
800
пријемни испит МАС
2.250
пријемни испит ОАС
65.000
мала матура
РЕЗУЛТАТИ ЕВАЛУАЦИЈЕ

Неки од коментара учесника укључених у процес реализације тестирања након евалуације пројекта. Сврха евалуације је унапређење ефикасности и безбедности процеса тестирања кандидата.

"Било ми је задовољство радити са овим људима уз перфектну организацију."

"Све похвале за све установе и све људе који су били укључени у читав процес Завршног испита. Перфектно реализован пројекат."

"Чиста десетка за сарадњу са тимом. Реч у решавању проблема, поред опреме и софтвера, има огроман удео. Свака част."

"Честитке за успешно обављен посао и хвала свима на изузетној сарадњи."

"Све одлично функционише. Софтвер више него практичан."

"Све похвале за комплетну припрему, организацију и реализацију планираних активности."

"Било је задовољство радити са вама."


Нешто о нама

Реализатори пројекта

У наставку су приказани кључни људи заслужни за идејно решење, имплементацију, реализацију и организацију горе поменутих процеса.

marko-petrovic
др Марко Петровић
руководилац пројекта
milos-jevtic
др Милош Јевтић
др Нина Турајлић
filip-furtula
Филип Фуртула
milos-ljubisavljevic
Милош Љубисављевић
djordje-nestorovic
Ђорђе Несторовић
vladimir-belca
Владимир Белча
Александра Фуртула